-->

  • Szkolenie podstawowe Moduł 1 – Świadomość bezpieczeństwa (w trakcie szkolenia omawiane są: rodzaje zagrożeń aktualnych i potencjalnych, schemat wykrywania, informowania i podejmowania działań minimalizujących zagrożenia życia, zdrowia i mienia, ewakuacja obiektu, zagrożenia terrorystyczne, ochrona informacji ), uczestnicy szkolenia uzyskują podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, ochrony, mogących wystąpić zagrożeń oraz podejmowanych działań w przypadku ich pojawienia się,
  • czas trwania: ok 90 minut
  • Szkolenie rozszerzone Moduł 2 – Świadomość bezpieczeństwa (w trakcie szkolenia omawiane są: odpowiedzialność właścicieli nieruchomości, administratorów i zarządców w zakresie odpowiedniego zabezpieczenie obiektu), uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie wymagań i odpowiedzialności,
  • czas trwania: ok 90 minut

 

Zapraszamy na indywidualne spotkanie, które pozwoli przedstawić Państwu naszą ofertę.