-->

  • Szkolenie rozszerzone Moduł 3 – Polityka bezpieczeństwa w biznesie (w trakcie szkolenia omawiane są: polityka bezpieczeństwa i jej wdrażanie, rodzaje mogących wystąpić zagrożeń, wprowadzanie odpowiedniej kultury bezpieczeństwa i procedur), uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie zwiększania bezpieczeństwa i ochrony w biznesie, w celu wyeliminowania czy zminimalizowania zdarzeń mogących wpływać na zagrożenia dla firmy,
  • czas trwania: ok 90 minut