-->

  • Szkolenie rozszerzone Moduł 4 – Dodatkowe dedykowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora (w trakcie szkolenia omawiane są: zagrożenia dla życia i zdrowia, bezpieczna pozycja, resuscytacja i automatyczna defibrylacja zewnętrzna), uczestnicy uzyskają wiedzę jak rozpoznać zagrożenia życia i zdrowia oraz resuscytacji,
  • czas trwania: ok 4-5 godz.