-->

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ( Moduł 1 i 2)

  • Szkolenie podstawowe Moduł 1 – Świadomość bezpieczeństwa (w trakcie szkolenia omawiane są: rodzaje zagrożeń aktualnych i potencjalnych, schemat wykrywania, informowania i podejmowania działań minimalizujących zagrożenia życia, zdrowia i mienia, ewakuacja obiektu, zagrożenia terrorystyczne, ochrona informacji ), uczestnicy szkolenia uzyskują podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, ochrony, mogących wystąpić zagrożeń oraz podejmowanych działań w przypadku ich pojawienia się,
  • czas trwania: ok 90 minut
  • Szkolenie rozszerzone Moduł 2 – Świadomość bezpieczeństwa (w trakcie szkolenia omawiane są: odpowiedzialność właścicieli nieruchomości, administratorów i zarządców w zakresie odpowiedniego zabezpieczenie obiektu), uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie wymagań i odpowiedzialności,
  • czas trwania: ok 90 minut

Polityka bezpieczeństwa w biznesie

  • Szkolenie rozszerzone Moduł 3 – Polityka bezpieczeństwa w biznesie (w trakcie szkolenia omawiane są: polityka bezpieczeństwa i jej wdrażanie, rodzaje mogących wystąpić zagrożeń, wprowadzanie odpowiedniej kultury bezpieczeństwa i procedur), uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie zwiększania bezpieczeństwa i ochrony w biznesie, w celu wyeliminowania czy zminimalizowania zdarzeń mogących wpływać na zagrożenia dla firmy,
  • czas trwania: ok 90 minut

Szkolenia dla firm i pracowników obiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia oraz z zakresu pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora.

  • Szkolenie rozszerzone Moduł 4 – Dodatkowe dedykowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora (w trakcie szkolenia omawiane są: zagrożenia dla życia i zdrowia, bezpieczna pozycja, resuscytacja i automatyczna defibrylacja zewnętrzna), uczestnicy uzyskają wiedzę jak rozpoznać zagrożenia życia i zdrowia oraz resuscytacji,
  • czas trwania: ok 4-5 godz.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów szkolenia.