-->

 • Dedykowane szkolenia ze świadomości bezpieczeństwa

  Ile kosztuje bezpieczeństwo ? jakie mogą wystąpić zagrożenia ? jak się przed nimi uchronić i jak się zachować ?

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony skierowane do:

 • właścicieli nieruchomości,
 • administratorów i zarządców nieruchomości,
 • kierowników jednostek, kadry zarządzającej wraz z Państwa pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach ( dla wszystkich pracowników firmy / oddziału ),
 • koordynatorów ewakuacji,
 • firm podwykonawczych wykonujących różne usługi w Państwa firmie lub obiektach,
 • wszystkich firm i osób które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony,

 

Chcielibyście Państwo uzyskać wiedzę na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w miejscu swojej pracy ? Posiadać wiedzę na jakie zagrożenie są narażeni goście, interesanci i osoby pracujące w Państwa firmie / budynku ? Jakie czynniki mają wpływ na bezpieczeństwo Państwa firmy, biznesu ?

Nie wiesz co zrobić w przypadku pojawienia się zagrożenia o charakterze nagłym, zagrażającym życiu i zdrowiu ludzi oraz mieniu, zagrożeniu terrorystycznym ? Chciałbyś aby Twoi pracownicy wiedzieli jak zareagować w sytuacji kryzysowej ? Chciałbyś mieć pewność, że Twój personel jest przeszkolony i potrafi poradzić sobie na wypadek sytuacji kryzysowej ?

 

Pakiety szkoleń:

 • Szkolenie podstawowe Moduł 1 – Świadomość bezpieczeństwa (w trakcie szkolenia omawiane są: rodzaje zagrożeń aktualnych i potencjalnych, schemat wykrywania, informowania i podejmowania działań minimalizujących zagrożenia życia, zdrowia i mienia, ewakuacja obiektu, zagrożenia terrorystyczne, ochrona informacji), uczestnicy szkolenia uzyskują podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, ochrony, mogących wystąpić zagrożeń oraz podejmowanych działań w na wypadek ich pojawienia się
 • czas trwania: ok 90 minut
 • Szkolenie rozszerzone Moduł 2 – Świadomość bezpieczeństwa IT (w trakcie szkolenia omawiane są: zagrożenia w sieciach, dobre praktyki, sposoby wyłudzania danych i informacji )
 • czas trwania: ok 90 minut
 • Szkolenie rozszerzone Moduł 3 – Polityka bezpieczeństwa w biznesie (w trakcie szkolenia omawiane są: polityka bezpieczeństwa i jej wdrażanie, rodzaje mogących wystąpić zagrożeń, wprowadzanie odpowiedniej kultury bezpieczeństwa i procedur), uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie zwiększania bezpieczeństwa i ochrony w biznesie, w celu wyeliminowania czy zminimalizowania zdarzeń mogących wpływać na zagrożenia występujące w firmie
 • czas trwania: ok 90 minut
 • Szkolenie rozszerzone Moduł 4 – Dodatkowe dedykowane szkolenie dla pracowników ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi defibrylatora (w trakcie szkolenia omawiane są: programowe założenia dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, algorytmy postępowań oraz zagrożenia dla życia i zdrowia, bezpieczna pozycja, resuscytacja i automatyczna defibrylacja zewnętrzna), uczestnicy uzyskają wiedzę jak rozpoznać zagrożenia życia i zdrowia oraz jak należy przeprowadzić resuscytację
 • czas trwania: programowo 245 godz. pracowników ubiegających się o wpis na listę pracowników ochrony fizycznej oraz 4-5 godz. wersja skrócona dotyczy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi defibrylatora

 

Kadra szkoleniowa

Jesteśmy zespołem kreatywnych i zaangażowanych osób, którzy z pasją przekazują wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony w sektorze prywatnym oraz administracji publicznej. Posiadamy wykształcenie wyższe na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne. Oferujemy Państwu różne szkolenia dedykowane dla odpowiedniej specyfikacji Państwa działalności włącznie z zaleceniami wdrożenia kultury bezpieczeństwa oraz wykazaniem poprawy zabezpieczeń technicznych, fizycznych oraz procedur.

Przeprowadzamy również audyty bezpieczeństwa. Analizując aktualne i potencjalne zagrożenia określamy wykryte nieprawidłowości oraz poprawiamy istniejące procedury dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony.

Od początku naszej działalności realizujemy szkolenia dla zarządców i administratorów nieruchomości oraz Państwa pracowników, systematycznie zwiększając świadomość bezpieczeństwa i ochrony. W naszej ofercie realizujemy również szkolenia dla wszystkich którzy chcą uzyskać wiedzę na tema bezpieczeństwa i ochrony, mogących wystąpić zagrożeń oraz reagowania w przypadku ich wystąpienia, również dla pracowników ochrony ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.

Szkolenie świadomość bezpieczeństwa

Świadomość bezpieczeństwa to ważny element wpływający na naszą wiedzę na temat mogących wystąpić zagrożeń oraz odpowiednią reakcję na te zagrożenia, zarówno w obiektach o specyfikacji biurowej, przemysłowej, handlowej, mieszkaniowej czy w obiektach użyteczności publicznej.Proponujemy Państwu kilka modułów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony.

Więcej

Polityka bezpieczeństwa w biznesie

Znajomość mogących wystąpić zagrożeń w naszej firmie, oraz świadomość pracowników w zakresie tych zagrożeń, wraz z procedurami stanowi w dzisiejszych czasach jedno z najważniejszych elementów ograniczających ryzyko zarówno wycieku informacji, ich wykradaniu, modyfikacji oraz zapobieganiu nieuczciwej konkurencji. Realizujemy kompleksowe zalecenia oraz wdrożenia polityki bezpieczeństwa według specyfikacji Państwa biznesu.

Więcej

Szkolenia dla pracowników ochrony

Organizujemy szkolenia dla pracowników ochrony ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Więcej